Board of Directors

Jeffrey Suen
Yi-Hui Lin
Chi-Ying Huang, Ph.D.
Rui-Wen Wu
Jin-Rong Lin
Grace Yeh, Ph.D.
Sonny Wang
Chih-Li Wang
Yu-Ching Su