Board of Directors

Grace Yeh, Ph.D.
Jeffrey Suen
Rui-Wen Wu
Jin-Rong Lin
Yi-Hui Lin
Gour-Tsair Pan
Fu-Shiow Yin
Frank Li-Sheng Chu
Kang-Chi Chou